BANÓW DO 24H NIE ROZPATRUJEMY!

Data:
Name Gracza:
Sid/IP Gracza:
Kto Składa skargę:
Opis skargi:
Dowody (HLTV/Demko/SS):

Brak Wzoru = 1 Ostrzeżenie!