BANÓW DO 24H NIE ROZPATRUJEMY!

Data:
Name Admina:
Kto składa Skargę:
Opis skargi:
Dowody (Demko/SS):

Brak Wzoru = 1 Ostrzeżenie!